"WIARUS" KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU W PŁOCKU

Dni Klubowe

  • WTOREK, w godz. 16:00 - 19.00
  • CZWARTEK, w godz. 10:00 - 13.00
  • SOBOTA, w godz. 13:00 - 18.00
  • NIEDZIELA, w godz. 14:00 - 18.00

~~ 2024-06-29 ~~ Egzamin na Patent Strzelecki

W sobotę 29 czerwca 2024 r. w Klubie WIARUS LOK w Płocku odbył się egzamin na patent strzelecki. Po 3 miesiącach intensywnej pracy, do egzaminu przystąpiło 44 kursantów - członków Klubu. Naszym nadrzędnym celem było nauczenie naszych kursantów bezpiecznego posługiwania się bronią.


Przez te 3 miesiące obserwowaliśmy postępy w przyswajaniu wiedzy oraz nabywanie umiejętności w posługiwaniu się bronią. Trud prowadzących szkolenie oraz samych szkolonych przełożył się na 100 %  pozytywnych wyników,  zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.


Wszyscy klubowi Koledzy i Koleżanki gratulują tegorocznym PATENTOWCOM zdanego egzaminu oraz życzą Wszystkim dalszego doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich... i tradycyjnie ... samych dziesiątek w celu !!!

×