"WIARUS" KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU W PŁOCKU

Dni Klubowe

  • WTOREK, w godz. 16:00 - 19.00
  • CZWARTEK, w godz. 11:00 - 14.00
  • SOBOTA, w godz. 13:00 - 18.00
  • NIEDZIELA, w godz. 14:00 - 18.00

~~ 2019-10-28 ~~ WAŻNE INFORMACJE

Mamy dla Was dwie WAŻNE informacje:
Pierwsze primo:
Od 28.10.2019 każdy Klubowicz przebywający na terenie strzelnicy ma obowiązek noszenia w widoczny sposób klubowej legitymacji. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z osi strzeleckich.
(Jednocześnie prosimy o wstrzymanie się od dziwnych komentarzy typu: „Mnie wszyscy znają” lub „To jest niewygodne”)

Kolejna bardzo ważna informacja:
W trybie natychmiastowym, przez Kierownika strzelnicy, wprowadzony został całkowity zakaz strzelania z karabinów do metalowych celów na osi nr.4
W przypadku niezastosowania się Klubowiczów do powyższego zakazu, jak również w przypadkach łamania zasad bezpieczeństwa oraz niszczenia mienia Strzelnicy i Klubu zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, tak jak miało to miejsce w miniony weekend wobec jednego z Członków naszego Klubu, który oprócz naprawy szkody dostał zakaz korzystania z osi nr. 4 do końca roku

Prosimy o przestrzeganie powyższych zarządzeń.

×