KŻR
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Płocku

wyniki zawodów

ZAWODY STRZELECKIE 
Klubu Żołnierzy Rezerwy "WIARUS" LOK w Płocku 
z udziałem Obserwatora Technicznego 
zgłoszone do Kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie na rok 2017

Regulamin Zawodów

Rezultaty Zawodów 06.10.2018r.

Płock

Rezultaty Zawodów 16.09.2018r.

Płock

Wyniki zawodów BSJ 25.08.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 11.08.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 01.07.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.06.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 19.05.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 14.04.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 17.03.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.02.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 30.12.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 09.12.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 04.11.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 08.10.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 16.09.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 12.08.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 01.07.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.06.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 20.05.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 29.04.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 18.03.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 04.02.2017r.

Płock

archiwum 
wyników zawodów sprawdzających