KŻR
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Płocku

wyniki zawodów sprawdzających

ZAWODY STRZELECKIE 
Klubu Żołnierzy Rezerwy "WIARUS" LOK w Płocku 
z udziałem Obserwatora Technicznego 
zgłoszone do Kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie na rok 2017

     
Regulamin Zawodów:

Komunikat Klasyfikacyjny 11.08.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 01.07.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.06.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 19.05.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 14.04.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 17.03.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.02.2018r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 30.12.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 09.12.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 04.11.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 08.10.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 16.09.2017r.

Płock

Wyniki

Komunikat Klasyfikacyjny 12.08.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 01.07.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 10.06.2017r.

Karolewo

Komunikat Klasyfikacyjny 20.05.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 29.04.2017r.

Karolewo

Komunikat Klasyfikacyjny 18.03.2017r.

Płock

Komunikat Klasyfikacyjny 04.02.2017r.

Płock

archiwum 
wyników zawodów sprawdzających