KŻR
Ligi Obrony Kraju w Płocku

O nas

KŻR „WIARUS” LOK w Płocku

Klub Żołnierzy Rezerwy „WIARUS” Ligi Obrony Kraju w Płocku
powstał dzięki inicjatywie grupy pasjonatów historii oręża polskiego i miłośników
strzelectwa.

20 osobowa „grupa założycielska” w dniu 02 lutego 2013 r. postanowiła
utworzyć w Płocku , w ramach struktur Ligi Obrony Kraju,
Klub Żołnierzy Rezerwy.

Osoby biorące udział w spotkaniu ustaliły, że Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Płocku
przyjmie nazwę „WIARUS”.
Przed nami długa droga proceduralna i nie tylko … ale nic to … damy radę!

W dniu 24 kwietnia 2013r. PZSS w Warszawie przyznał nam LICENCJĘ KLUBOWĄ uprawniającą KLUB do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.

Licencja Klubowa

Orzeczenie Komisji Licencyjnej

Aktualności

KŻR „WIARUS” LOK w Płocku