KŻR
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Płocku

O nas

KŻR „WIARUS” LOK w Płocku

Klub Żołnierzy Rezerwy „WIARUS” Ligi Obrony Kraju w Płocku powstał dzięki inicjatywie grupy pasjonatów, miłośników historii oręża polskiego i miłośników strzelectwa w każdej postaci: sportowego, dynamicznego, taktycznego ale również czarno prochowego.
***
20 osobowa „grupa założycielska” w dniu 02 lutego 2013 r. postanowiła utworzyć w Płocku , w ramach struktur Ligi Obrony Kraju, Klub Żołnierzy Rezerwy.
Osoby biorące udział w spotkaniu ustaliły, że Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Płocku przyjmie nazwę „WIARUS”.
***
W dniu 24 kwietnia 2013 r. Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie przyznał nam pierwszą LICENCJĘ KLUBOWĄ PZSS uprawniającą KLUB do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim, w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.
***
Klub zrzesza żołnierzy rezerwy oraz pasjonatów strzelectwa sportowego, miłośników militariów i tradycji historycznej.
Wiek członków Klubu jest bardzo różny ... od 13 do 72 lat.
Członkami Klubu są Panie i Panowie.
> Nasze działania są ukierunkowane na stworzenie fajnej, przyjaznej grupy ludzi mających wspólną pasję jaką jest strzelectwo … w różnych postaciach.
> Pomagamy każdemu chętnemu, spełniającemu określone wymogi, uzyskać patent strzelecki, licencję zawodniczą a w perspektywie, po pewnym stażu w Klubie, pozwolenie na własną broń do celów sportowych… lub kolekcjonerskich (tu konieczna przynależność do Stowarzyszenia „WIARUS” Płock).
***
Jak stać się członkiem Klubu?

> wypełnić deklarację członkowską,
> wypełnić kartę ewidencyjną członka klubu,
> przygotować ZGODĘ RODZICÓW (gdy nie ma się ukończonych 18-tu lat),
> osoby, które ukończyły 18 lat dodatkowo, wraz z w/w wypełnionymi
drukami, dostarczają Informację z Krajowego Rejestru Karnego (do otrzymania,
po złożeniu WNIOSKU, np. w Sądzie Okręgowym).
W Płocku jest to: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock.
Z obowiązku dostarczania INFORMACJI O OSOBIE zwolnione są osoby wykonujące zawody zaufania publicznego oraz, na podstawie ważnej legitymacji służbowej, czynni funkcjonariusze służb mundurowych

> WSZYSTKIE klubowe druki są dostępne „do wydruku”, na stronie
internetowej administrowanej przez klub tj. www.strzelnicaplock.pl,
w zakładce > pliki do pobrania,
> Należy zabrać ze sobą zdjęcie (dowodowe) lub posiadać zdjęcie w wersji
elektronicznej (które również można wysłać mailem na klubową skrzynkę
e-mail: kzr_wiarus.plock@op.pl)
> Znać rozmiar swojego T-shirta (od S ... do XXXL)
> Zgłosić się z wypełnionymi drukami, zdjęciem i … wpisowym, najlepiej na
klubowe zajęcia strzeleckie (informację na temat TERMINÓW klubowych
zajęć strzeleckich można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.strzelnicaplock.pl, w zakładce - TERMINARZ
 
> W ramach wpisowego każdy członek klubu otrzymuje:
*klubową koszulkę w kamuflażu multi-cam wraz z logotypem Klubu,
*klubowy emblemat na "rzepie"
*klubową legitymację na karcie plastikowej z indywidualnym kodem ID

Uwaga !!!
> osoby korzystające po raz pierwszy ze Strzelnicy obowiązkowo przechodzą szkolenie z Przepisów Bezpieczeństwa i Regulaminu Strzelnicy,
> osoby posiadające własną broń muszą okazać pozwolenie,
> osoby przebywające na strzelnicy muszą posiadać dokument tożsamości. 

DNI KLUBOWE
Klubu Żołnierzy Rezerwy „WIARUS”:

> WTORKI , w godz. 16.oo - 19.oo
> SOBOTY, w godz. 13.oo - 18.oo
> NIEDZIELE, w godz. 14.oo - 18.oo